มาดูพี่ดม #เดี่ยว11 กันค่ะ  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x