รับโอโซน ทะเลหมอกบางๆ ลมเย็นๆ at ผาเก็บตะวัน ณ วังน้ำเขียว By Nutee IKung  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x