แสงสุดท้าย ณ ไร่บุญรอด เชียงราย  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x