โย่ววถึงแล้ว อยุธยา By Noty Burin  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x