โรงรถจักธนบุรี By ONIZUKA MAN  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x