หาดแสม @ Koh Larn By Nuttanun Chojarearn  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x