ขอบคุณรูปรีวิวสวยๆ จากทางบ้านครับ  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung >> Galaxy Note 5  รีวิวโดย อ.ข้าวฟ่าง