พกเลนส์เดียวเที่เกาหลีสบายๆ  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 7  รีวิวโดย Ace