รีวิวเลนส์ super wide angle ค่ะ  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 5  รีวิวโดย I'm Khaimuk