รีวิว เลนส์ Lomo ค่ะ  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung >> Galaxy S7  รีวิวโดย Manchusa Saka