เพื่อนบอกเลนส์สวย ถ่ายออกมากว้างมาก  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung  รีวิวโดย Yenrudee Srichan