เลนส์พี่เด็ดมาก  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 6  รีวิวโดย Shar[P][O][N]✨