Mao Coffee บรรยากาศดี กาแฟอร่อยค่ะ  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 6  รีวิวโดย Minlada