Oppo site F1S

ใช้กับเลนส์เสริมยิ่งสวย  ประเภทเลนส์ Super Wide Angle 0.45x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป OPPO >> F1 Plus  รีวิวโดย Note Song