ถ่ายรูปสวยด้วย Wide Angle By Bongkot  ประเภทเลนส์ Wide Angle 0.67x