ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ BeauTY  ประเภทเลนส์ Macro (normal)