น้ำใส ไหลเย็น ถ่ายด้วย Macro lens  ประเภทเลนส์ Macro (normal)