ไข่ผีเสื้อ เม็ดเล็กจิ๋ว แต่เรามีเลนส์มาโครช่วย ถ่ายยังไงก็สวย เล็กแค่ไหนก็ชัด  ประเภทเลนส์ Macro (normal)