เลนส์ของร้านถ่ายมาสวยมาก  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Apple >> iPhone 7  รีวิวโดย Natinee Maneewan