ขอบคุณรีวิวสวยๆ ถ่ายด้วยมาโครเลนส์ จากลูกค้าครับ  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung >> Galaxy S4  รีวิวโดย สุระสิทธิ์