ใช้เลนส์มสโครถ่ายแมลงตัวเล็กๆสวยแน่นอนครับ  ประเภทเลนส์ Macro Scope 10x  อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายรูป Samsung >> Galaxy S4  รีวิวโดย คุณสุระสิทธิ์