ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Anfield  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x