ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ ^^JuB_JiB^^  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x