ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Piyadah  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x