ขอบคุณรีวิวสวยๆ จากคุณ Suvalee Rodrusmee  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x