ขอบคุณรีวิวสวยๆ ทะเลใสๆ จากคุณ tuktarotcharech  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x