"ได้เลนนดีดี ด้วยถ่ายเก็บได้หมดเลย ถูกใจ:)" ขอบคุณรีวิวสวยๆจากคุณ tuktarotcharech  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x