ทำบุญกับคุณนายนุ๊ก By Noi Daungdech  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x