นานเท่าไหร่แล้วนะ..ที่เรา..ไม่ได้เจอกัน By Ploii Kamonwan  ประเภทเลนส์ Super Wide 0.4x