ขอบคุณภาพสวยๆ จากคุณ Waruttaya ภาพนี้ใช้เลนส์ Wide Angle สถานที่ The Hundertwasser House Vienna is an apartment house in Vienna, Austria, designed by Austrian artist Friedensr  ประเภทเลนส์ Wide Angle 0.67x