ขอบคุณรีวิวจากคุณ Nutee IKung  ประเภทเลนส์ Wide Angle 0.67x