The beautiful market in Zagreb Croatia. ตลาดในเมืองซาเกร็บ เมืองหลวงของ โครเอเชียค่ะ สดใสมากเลย ขอบคุณรีวิวสวยๆส่ง  ประเภทเลนส์ Wide Angle 0.67x